Balcia bilietų draudimas

Mokėsime draudimo išmoką, jei negalėsi pasinaudoti bilietu ir sudalyvauti Renginyje:

Dėl Tavo ar Artimojo netikėtos ligos, patirto nelaimingo atsitikimo ar mirties;
Dėl valstybės institucijų nustatytų ribojimų (pvz., susijusių su viruso plitimo prevencija);
Sugedus transporto priemonei (ar dėl eismo įvykio), kuria turėjai vykti į Renginį;
Kilus žalai Tavo namams (ne daugiau kaip 2 d. iki Renginio dienos);
Pasikeitus Renginio vietai ar laikui, dėl ko negali pasinaudoti bilietu ir sudalyvauti
Renginyje;
Atšaukus Renginį.
Dėl kitų priežasčių, kurios nepatenka į nurodytas išimtis arba (ir) laikomos nedraudžiamaisiais įvykiais (2 ir 11
Skyriai)
 
 
Nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir neatlyginsime nuostolių, jeigu:
Bilietas buvo panaudotas ir Renginyje buvo dalyvauta;
Nebuvo laikomasi reikalavimų, skirtų pasinaudoti biliete nurodytomis paslaugomis.
 
Detalesnę informaciją galima rasti Bilietų draudimo taisyklėse ir Privatumo politikoje
 
Atsitikus įvykiui, rašykite mums zalos@balcia.lt
Jei kiltų papildomų klausimų, susisiekite 19001
(+370) 5 2119119 Skambinant iš užsienio
 
UAB „Ticket Market“ yra Balcia Insurance SE Lietuvos filialo agentas, todėl įsigijus Bilietų draudimą per www.ticketmarket.lt , mokėsime jam tarpusavio sutartyje nustatyto dydžio komisinį atlygį.
Asmuo įsigijęs Bilietų draudimą yra laikomas Apdraustuoju, o UAB „Ticket Market“ Draudėju.
Apdraustasis sumoka Bilietų draudimo įmoką Draudėjui, kuris savo ruožtu, ją perves draudimo bendrovei.
Apdraustasis turi teisę atsisakyti draudimo apsaugos bet kuriuo metu, tačiau likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) dienų iki Renginio dienos – tereikia parašyti į draudimas@balcia.lt. Nepanaudota draudimo įmokos dalis bus grąžinta Apdraustajam.