Naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

BILIETŲ PLATINTOJO TICKET MARKET NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

Bilietų platintojas Ticket Market yra tarpininkas tarp renginio organizatoriaus (paslaugų teikėjo) ir bilietų pirkėjo. Bilietų platintojas neorganizuoja renginių, todėl neprisiima atsakomybės už neįvykusį renginį, jo nukėlimą, kokybę ar kitus, su renginio organizavimu susijusius, klausimus. Už visa tai atsako renginio organizatorius.

Asmeninė informacija apie bilietų pirkėją (vardas ir pavardė; lytis; miestas; mobilaus telefono numeris; el. pašto adresas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems su Ticket Market bilietų platinimo sistema. Ji reikalinga tam, kad galėtume kokybiškai, greitai ir saugiai suteikti bilietų pardavimo paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Kiekvienas klientas įsigydamas el. bilietą sutinka, kad jo pateikta informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais, tačiau bet kuriuo metu klientui suteikiama galimybė atsisakyti ar kitaip pareikšti norą nebegauti mūsų siunčiamos informacijos. Tai jis gali padaryti mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje, paspausdamas “atsisakyti” arba informuodamas el. paštu ar kitais būdais.

Elektroninis bilietas

Svetainės www.ticketmarket.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą. Norint tai padaryti, nebūtina užsiregistruoti sistemoje. Atlikus mokėjimą per el. bankininkystę, elektroniniai bilietai bus sugeneruoti PDF formatu ir prieinami vartotojo sesijos metu skiltyje „Vartotojo meniu“ – Mano bilietai, bei papildomai išsiunčiami klientui jo nurodytu el. paštu.
Bilietų platintojas neatsako už registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau pateiktą neteisingą, netikslią kontaktinę informaciją.
Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto ar pats jį kopijuoti ar kitaip dauginti. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą praėjimo kontolės vietoje.
Kopijuoti elektroninius bilietus griežtai draudžiama. Už šio draudimo pažeidimą arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.


Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

Už bilietus galima atsiskaityti grynaisiais ir negrynaisiais pinigais.
Paslaugos mokestis – iki 2 €, skaičiuojamas kiekvienam perkamam bilietui. Jį sudaro:
• Išlaidos banko operacijoms – kiekviena banko operacija yra apmokestinama, mokamas mokestis bankui priimant grynuosius ar negrynuosius pinigus;
• Būtinosios kasos veiklos sąnaudos – interneto ryšio tiekimas kasoms, bilietų blankai ir kasos juostos;
• Darbuotojų mokymo sąnaudos – naujų pardavėjų apmokymas;
• Sąnaudos bilietų sistemos priežiūrai – bilietų pardavimo įrangos ir kasos aparatų priežiūra bei atnaujinimas, kompiuterinė ir programinė įranga.
Renginiams, vykstantiems arenose, gali būti taikomi papildomi mokesčiai:
• Arenos mokestis – iki 2€ kiekvienam bilietui imtinai.
Apie bilietams taikomas nuolaidas, lankytojų amžiaus apribojimus ir nemokamai įleidžiamus vaikus teiraukitės kasoje prieš įsigydami bilietus arba renginio informacijoje internete.
Sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį gali būti išrašomos iki ateinančio mėnesio 10 dienos. Būtina pateikti bilietą ar pirkimo čekį.
Į renginį draudžiama įsinešti: gėrimus bet kokioje taroje, maisto produktus, ginklus, aštrius daiktus, gyvūnus, filmavimo, fotografavimo bei garso įrašymo įrangą (jei organizatorius nenurodo kitaip).
Informacija apie renginius teikiama trumpuoju informacijos numeriu 1588 (apmokestinama pagal turimą planą).
Pinigų už bilietus grąžinimo tvarka
Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami. Pinigai už bilietus grąžinami tik tuomet, jei renginys yra atšaukiamas ar nukeliama jo data.
Bilietai, pirkti kasose, yra grąžinami kasose - už juos yra grąžinami grynieji pinigai.
El. bilietai grąžinami kreipianti el. paštu – info@ticketmarket.lt. Reikia nurodyti el. pašto adresą, kuriuo buvo perkama TICKET MARKET sistemoje, banko sąskaitos numerį ir banko sąskaitos savininko vardą bei pavardę, kuris pirko bilietus. Pinigai bus grąžinami į tą pačią kortelę, su kuria ir buvo atsiskaityta perkant bilietus.

Bilietų platintojas Ticket Market neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.


Bilietų pirkėjas sutinka su visomis Ticket market naudojimosi taisyklėmis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus.

TICKET MARKET PRIVATUMO POLITIKA
Bendrosios nuostatos
Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis svetaine www.ticketmarket.lt.
Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie prieš apmokėjimą pažymi varnelę “Susipažinau ir sutinku su naudojimosi taisyklėmis”. Su šiuo Svetainės dokumentu galima susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galima parsisiųsti ir atsispausdinti adresu:
https://www.ticketmarket.lt/files/Aprasymams/Informacija_bilietu_i_renginius_pirkejams1.pdf


Registracijos pateikimo taisyklės ir bilietų pirkimas
Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą bei sugalvotą slaptažodį ir miestą. Papildomai prašoma, tačiau nėra privaloma pateikti vardą, pavardę, lytį, telefono numerį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį. Įsigyjant bilietus be registracijos, vartotojo profilis nėra sukuriamas.
Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės - slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti bilietų platintoją.

Bilietus pirkti internetu yra saugu. Tinklalapis www.ticketmarket.lt turi saugumo SSL sertifikatą (angl. SSL certificate). SSL sertifikatas – tai elektroninis dokumentas, leidžiantis nustatyti svetainės tapatumą ir įgyti lankytojų pasitikėjimą. Naudojant jį, tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Visi apmokėjimai yra vykdomi per vartotojo pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistemą.


Baigiamosios nuostatos

Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai bus informuoti Svetainėje ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.
Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ačiū, kad naudojatės bilietų platintojo TICKET MARKET teikiamomis bilietų platinimo paslaugomis.