Naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

BILIETŲ PLATINTOJO TICKET MARKET NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Bilietų platintojas UAB „TICKET MARKET“ yra tarpininkas tarp renginio organizatoriaus (paslaugų teikėjo) ir bilietų pirkėjo. Bilietų platintojas neorganizuoja renginių, todėl neprisiima atsakomybės už neįvykusį renginį, jo nukėlimą, kokybę ar kitus, su renginio organizavimu susijusius, klausimus. Už visa tai atsako renginio organizatorius.

Asmeninė informacija apie bilietų pirkėją (vardas ir pavardė; miestas; mobilaus telefono numeris; el. pašto adresas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems su UAB „TICKET MARKET“ bilietų platinimo sistema. Ji reikalinga tam, kad galėtume kokybiškai, greitai ir saugiai suteikti bilietų pardavimo paslaugas.

Kiekvienas klientas įsigydamas el. bilietą sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi „Privatumo politikoje“ nurodytais tikslais ir terminais.

ELEKTRONINIS BILIETAS

Svetainės www.ticketmarket.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą. Norint tai padaryti, nebūtina užsiregistruoti sistemoje. Atlikus mokėjimą per el. bankininkystę, elektroniniai bilietai bus sugeneruoti PDF formatu ir prieinami vartotojo sesijos metu skiltyje „Vartotojo meniu“ – Mano bilietai, bei papildomai išsiunčiami klientui jo nurodytu el. paštu.

Bilietų platintojas neatsako už registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau pateiktą neteisingą, netikslią kontaktinę informaciją.

Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto ar pats jį kopijuoti ar kitaip dauginti. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą praėjimo kontolės vietoje.

Kopijuoti elektroninius bilietus griežtai draudžiama. Už šio draudimo pažeidimą arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.

PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Už bilietus galima atsiskaityti grynaisiais (tik kasose) ir negrynaisiais pinigais (kai kuriose kasose bei internetu).

Paslaugos mokestis – iki 2 €, skaičiuojamas kiekvienam perkamam bilietui. Jį sudaro:

• Išlaidos banko operacijoms – kiekviena banko operacija yra apmokestinama, mokamas mokestis bankui priimant grynuosius ar negrynuosius pinigus;

• Būtinosios kasos veiklos sąnaudos – interneto ryšio tiekimas kasoms, bilietų blankai ir kasos juostos;

• Darbuotojų mokymo sąnaudos – naujų pardavėjų apmokymas;

• Sąnaudos bilietų sistemos priežiūrai – bilietų pardavimo įrangos ir kasos aparatų priežiūra bei atnaujinimas, kompiuterinė ir programinė įranga.

Renginiams, vykstantiems arenose, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, pvz.:

• Arenos mokestis – šį mokestį nustato arena.

Apie bilietams taikomas nuolaidas, lankytojų amžiaus apribojimus ir nemokamai įleidžiamus vaikus teiraukitės kasoje prieš įsigydami bilietus arba renginio informacijoje internete.

Sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį gali būti išrašomos iki ateinančio mėnesio 10 dienos. Būtina kreiptis el. Paštu ausra@ticketmarket.lt ir pateikti bilieto ar pirkimo čekio kopiją.

Į renginius draudžiama įsinešti: gėrimus bet kokioje taroje, maisto produktus, ginklus, aštrius daiktus, gyvūnus, filmavimo, fotografavimo bei garso įrašymo įrangą (jei organizatorius nenurodo kitaip).

Informacija apie renginius teikiama trumpuoju informacijos numeriu 1588 (apmokestinama pagal turimą planą).

PINIGŲ UŽ BILIETUS GRĄŽINIMO TVARKA

Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami. Pinigai už bilietus grąžinami tik tuomet, jei renginys yra atšaukiamas ar nukeliama jo data.

Bilietai, pirkti kasose, yra grąžinami kasose - už juos yra grąžinami grynieji pinigai.

El. bilietai grąžinami kreipianti el. paštu – ausra@ticketmarket.lt. Reikia nurodyti el. pašto adresą, kuriuo buvo perkama UAB „TICKET MARKET“ sistemoje, banko sąskaitos numerį ir banko sąskaitos savininko vardą bei pavardę, kuris pirko bilietus. Pinigai bus grąžinami į tą pačią kortelę, su kuria ir buvo atsiskaityta perkant bilietus.

Bilietų platintojas TICKET MARKET neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.

Bilietų pirkėjas sutinka su visomis Ticket market naudojimosi taisyklėmis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus.

INTERNETO SVETAINĖS SAUGUMAS

Bilietus pirkti internetu yra saugu. Tinklalapis www.ticketmarket.lt turi saugumo SSL sertifikatą (angl. SSL certificate). SSL sertifikatas – tai elektroninis dokumentas, leidžiantis nustatyti svetainės tapatumą ir įgyti lankytojų pasitikėjimą. Naudojant jį, tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Visi apmokėjimai yra vykdomi per vartotojo pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistemą ar per oficialų įmokų surinkėją.

Ačiū, kad naudojatės bilietų platintojo TICKET MARKET teikiamomis bilietų platinimo paslaugomis.

Atnaujinta: 2017.04.19 11:12

UAB „TICKET MARKET“ PRIVATUMO POLITIKA

1.        BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1    Bilietų platintojo interneto svetainėje teikiamos paslaugos apima bilietų pardavimo paslaugas bei apmokėjimą už tai. Taip pat visas kitas paslaugas, kurias Bilietų platintojas teikia interneto svetainėje ar gali teikti ateityje.

1.2    Ši privatumo politika yra skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi Bilietų platintojo interneto svetaine www.ticketmarket.lt ir bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti apie tai, kokią informaciją renka Bilietų platintojas.

1.3    Ši privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką ir skirta apsaugoti bei ginti Bilietų platintojo interneto svetainės pirkėjų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

1.4    Bilietų platintojo surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

1.5    Asmuo įsigydamas bilietus Bilietų platintojo interneto svetainėje besąlygiškai sutinka su šia privatumo politika. Jei asmuo nesutinka su privatumo politika ir joje nustatytomis sąlygomis, jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis.

1.6    Bilietų platintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti privatumo politiką, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bilietų platintojo interneto svetainėje www.ticketmarket.lt.

1.7    Bilietų platintojo interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Bilietų platintojas nežino ir nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ir jų privatumo politikos metodus.

 

2.      ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 

2.1 PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1.1   Pirkėjas sutinka, kad naršant Bilietų platintojo interneto svetainėje, iš jo gali būti pareikalauta atlikti registraciją arba suvesti asmens duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, miestas ir pan., o išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas), tam, kad Pirkėjas galėtų naudotis Bilietų platintojo teikiamomis paslaugomis. Pateikdamas šiuos duomenis Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų naudojami Bilietų platintojo privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.1.2   Pirkėjas užtikrina, kad jo pateikiama asmeninė informacija Bilietų platintojo svetainėje yra išsami ir teisinga.

2.1.3   Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi žemiau esančioje lentelėje nurodytais tikslais bei terminais:

RENKAMI DUOMENYS

TVARKYMO IR RINKIMO TIKSLAS

SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAS

El. Pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, miestas. Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas.

El. Bilietų įsigijimas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas

Duomenys saugomi Bilietų platintojo sistemoje 5 metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo.

El. Pašto adresas, telefono numeris, miestas.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas, siekiant informuoti vartotojus apie renginius ar vykdomas akcijas.

Duomenys saugomi Bilietų platintojo sistemoje 6 metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo.

2.1.4   Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais duomenų rinkimo metu nepareikšdamas noro gauti naujienas ir specialius pasiūlymus. Tokiu atveju jo duomenys naudojami tik bilietų pardavimo ir vartotojo identifikavimo tikslams. Pirkėjas bet kuriuo metu gali pareikšti sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais užsisakydamas Bilietų platintojo naujienlaiškį arba kito pirkimo metu.

2.1.5   Pirkėjas sutinka, kad Bilietų platintojas atskleistų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis tretiesiems asmenims, jam leidus raštu arba be jo sutikimo, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos.

2.1.6   Jeigu pirkėjas, įsigydamas bilietus Bilietų platintojo interneto svetainėje registravosi sistemoje ir gavo vartotojo prisijungimus, jis gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis savo paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas pirkėjas.

2.1.7   Jeigu pirkėjas įsigijo bilietus neužsiregistravęs sistemoje ir neturi vartotojo prisijungimų, norėdamas juos koreguoti ir/ar apskritai pašalinti pirkėjo pateiktus ir Bilietų platintojo turimus duomenis, jis tai gali padaryti kreipdamasis elektroniniu paštu martynas@ticketmarket.lt

2.1.8   Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis bei su informacija kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys buvo teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus, atsiuntus Bilietų platintojui oficialų prašymą su tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Bilietų platintojas, gavęs tokį prašymą, per 5 d.d. pateikia atsakymą pirkėjui, nurodydamas kokius duomenis apie pirkėją turi ir kaip jie yra tvarkomi ir naudojami. Tokie duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorius metus vienam pirkėjui.

2.1.9   Pirkėjas taip pat turi teisę reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą. Bilietų platintojas, gavęs prašymą sustabdyti pirkėjo duomenų tvarkymą, per 2 d. d. pašalina turimus pirkėjo duomenis ir sistemos. Pašalinus pirkėjo duomenis, jų atkurti nebegalima.

2.1.10    Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti, kad jo duomenys nebebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikus atskirą prašymą arba gavus rinkodaros pranešimą, atsisakyti tokių pranešimų, paspaudus atitinkamus viešai matomus mygtukus.

2.1.11    Jeigu pirkėjas yra gavęs ir turi prisijungimus prie Bilietų platintojo sistemos, jis privalo saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį ir neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims.

2.2  BILIETŲ PLATINTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.2.1   Bilietų platintojas savo interneto svetainėje iš Pirkėjo gali reikalauti įvesti asmens duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, miestas ir pan.), tam, kad Bilietų platintojas galėtų suteikti siūlomas paslaugas.

2.2.2   Bilietų platintojas Pirkėjui suteikia teisę nesutikti, kad Pirkėjo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais duomenų rinkimo metu jam nepareiškiant noro gauti naujienas ir specialius pasiūlymus. Tokiu atveju Bilietų platintojas Pirkėjo duomenis naudoja tik bilietų pardavimo ir vartotojo identifikavimo tikslams.

2.2.3   Bilietų platintojas netikrina pirkėjo pateiktos informacijos ir yra laikoma, kad pirkėjo pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

2.2.4   Bilietų platintojas užtikrina, kad Pirkėjo pateikta asmeninė informacija (vardas ir pavardė, miestas, telefono numeris, el. pašto adresas. Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas) būtų prieinama tik darbuotojams, dirbantiems su UAB „TICKET MARKET“ Bilietų platinimo sistema.

2.2.5   Bilietų platintojas, gavęs Pirkėjo sutikimą, tvarko asmens duomenis žemiau pateiktoje lentelėje nurodytais tikslais ir terminais:

RENKAMI DUOMENYS

TVARKYMO IR RINKIMO TIKSLAS

SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAS

El. Pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, miestas. Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas.

Elektroninių bilietų įsigijimas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas

Duomenys saugomi Bilietų platintojo sistemoje 5 metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo.

El. Pašto adresas, telefono numeris, miestas.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas, siekiant informuoti vartotojus apie renginius ar vykdomas akcijas.

Duomenys saugomi Bilietų platintojo sistemoje 6 metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo.

2.2.6        Bilietų platintojas patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Bilietų platintojo teikiamas paslaugas.

2.2.7        Bilietų platintojas patvirtina, jog pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu pirkėjas savanoriškai sutiko su jo pateiktos informacijos naudojimu tokiam tikslui.

2.2.8        Bilietų platintojas turi teisę atskleisti pirkėjo pateiktus asmens duomenis, tik gavęs Pirkėjo raštišką sutikimą. Be Pirkėjo sutikimo duomenys gali būti atskleidžiami tik tuomet, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos.

2.2.9        Bilietų platintojas, gavęs raštišką prašymą su tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, privalo supažindinti Pirkėją su turimais asmens duomenimis per 5 d.d. nuo prašymo gavimo dienos. Tokie duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

2.2.10    Bilietų platintojas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą pašalinti Pirkėjo paskyrą, privalo per 2 d.d. panaikinti vartotoją Bilietų platinimo sistemoje ir informuoti Pirkėją apie atliktus veiksmus el. Paštu.

2.2.11    Bilietų platintas neatsako už bet kokius vartotojo paskyros padarinius, jeigu šie padariniai įvyko dėl Pirkėjo veiksmų, tokių kaip prisijungimo duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims.

2.3  ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

 

2.3.1        Vartotojų asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu.

2.3.2        Vartotojų asmens duomenys bei asmens duomenų apsaugos priemonės periodiškai kartą per 2-ejus metus yra peržiūrimos ir atnaujinamos.

2.3.3        Automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygis yra antras.

2.3.4        Siekiant užtikrinti pirmąjį saugumo lygį, yra įgyvendintos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:

2.3.4.1    užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;

2.3.4.2    prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti.

2.3.4.3    su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos teisės.

2.3.4.4    prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai yra suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą. Slaptažodžiai yra unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos; keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Vartotojo slaptažodžiai pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami.

2.3.4.5    užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis.

2.3.4.6    užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (apribojamas neįgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.);

2.3.4.7    užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).

2.3.5        Siekiant apsaugoti vartotojus Bilietų patintojo interneto svetainėje yra įdiegtas SSL sertifikatas. (angl. SSL certificate). SSL sertifikatas – tai elektroninis dokumentas, leidžiantis nustatyti svetainės tapatumą. Naudojant jį, tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Visi apmokėjimai yra vykdomi per vartotojo pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistemą ar per oficialų įmokų surinkėją.

2.4  SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

2.4.1 Siekdami pagerinti Pirkėjų patirtį lankantis interneto svetainėje, naudojame specialius slapukus (angl. cookies), t.y. nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai yra sukuriamos Pirkėjui naršant svetainėje ir saugomos Pirkėjo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija Bilietų platintojui leidžia užtikrinti patogesnį Pirkėjo naršymą svetainėje bei daugiau sužinoti apie Pirkėjų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti paslaugų teikimą.

2.4.2 Pirkėjui suteikiama teisė ištrinti slapukus. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašyti slapukai, Pirkėjas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Pirkėjas išjungdamas slapukus turi atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikras funkcijas ir jų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

2.4.3 Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

PAVADINIMAS

RINKIMO TIKSLAS

FIKSUOJAMI DUOMENYS

GALIOJIMO LAIKAS

PAPILDOMA INFORMACIJA

lhc_per

Naudojamas sklandžiai bendrauti per „Pagalba Gyvai“

Unikalus identifikatorius

187 dienos

__atuvc

Šis slapukas reikalingas, kad puslapį bendrinęs ir į jį grįžęs naudotojas galėtų matyti naują bendrinimų skaičių prieš atnaujinant bendrinimų skaičiaus podėlį.

Unikalus identifikatorius

2 metus

__atuvs

„AddThis“ pasidalinimo funkcija

Unikalus identifikatorius

7 min 30sec

consent

Sutikimas su privatumo politika

90 dienų

ads_popup

Naudojamas reklamos atvaizdavimo tikslais

Boolean reikšmė TRUE

5 min

tm_session

Slapukas naudojamas vartotojo identifikavimui.

Sesijos id, vartojojo IP, programinės įrangos identifikacija, paskutinis prisijungimas

26 valandos

_ga

Google Analytics. Naudojamas kaip individualus anonimiškas atpažinimo ženklas, skirtas konkrečiam vartotojui atpažinti (neidentifikuojant jo), naudojamas analizės tikslais

Unikalus identifikatorius

2 metus

_gid

Google Analytics. Naudojamas kaip individualus anonimiškas atpažinimo ženklas, skirtas konkrečiam vartotojui atpažinti (neidentifikuojant jo), naudojamas analizės tikslais

Unikalus identifikatorius

24 valandos

_gat

Google Analytics. Naudojamas užtikrinti, kad į „Google Analytics“ nebūtų siunčiama per daug užklausų.

Unikalus identifikatorius

1 min

addthis.com

Tai yra įmonės „AddThis“ slapukai. Ši įmonė teikia svetainėje rodomus bendrinimo socialiniuose tinkluose mygtukus.

Trečiosios šalies slapukai

doubleclick.net

Tai yra įmonės „AddThis“ slapukai. Ši įmonė teikia svetainėje rodomus bendrinimo socialiniuose tinkluose mygtukus.

Trečiosios šalies slapukai

facebook.com

Naudojamas bendrinant turinį „Facebook“.

Trečiosios šalies slapukai

googleadservices.com

 „Google“ naudoja konversijų slapukus, kurių pagrindinis tikslas – padėti reklamuotojams nustatyti, kiek jų skelbimus spustelėjusių žmonių įsigyja produktų.

Trečiosios šalies slapukai

s2.smartlook.com

Smartlook naudoja slapukus vartotojų elgsenos stebėjimui gerinti.

Trečiosios šalies slapukai

bam.nr-data.net

Slapukas fiksuoja puslapio krovimo trukmę ir anonimizuotą sesijos ID. Slapukas nefiksuoja jokių asmeninių duomenų.

Atnaujinta: 2017.06.22 14:12